Hartmanova Mreža

Hartmanova Mreža: Zračenje i Zdravlje

Dobrodošli u svet Hartmanove mreže – neobičnog fenomena koji je dugo intrigirao lekare, istraživače, i one koji brinu o svojem zdravlju. Ovaj članak će vas uputiti u tajanstveni svet ovog energetskog obrasca i njegovog uticaja na ljudsko zdravlje. Saznajte više o Hartmanovoj mreži, njenom poreklu, delovanju, i kako možete zaštititi sebe od njenih potencijalno štetnih efekata.

Dr. Ernst Hartmann i Osnovno istraživanje

Dr. med. Ernst Hartmann, osnivač Hartmanove mreže, nije bio samo običan lekar – bio je i radiestezista. Godinama se posvetio istraživanju ovog energetskog fenomena i obučavao druge u ovoj veštini. On je primetio da rezultati radiestezijskih ispitivanja zavise od različitih faktora, uključujući vremenske uslove, medikamente, pa čak i emotivna stanja. Hartmann je istraživao radiesteziju nakon završetka Drugog svetskog rata i kasnije otkrio specifičnu mrežu, koju je kasnije nazvao Hartmanovom mrežom.

Otkriće Hartmanove mreže otvorilo je vrata razumevanju uzročnih veza između zračenja i oboljenja. Počeo je sa sistematskim istraživanjem ovog fenomena 1950. godine nakon što je primetio da je u jednoj kući umrlo troje ljudi od raka na sličan način. Ovaj događaj ga je naveo na ideju da je izuzetno važno odabrati mesto na kojem se grade objekti u kojima ljudi spavaju ili provode duže periode. Dr. Hartmann je posvetio 30 godina svog života ovim istraživanjima i rezultate je sažeo u knjizi “Krankheit als Standortsproblem” (Bolest kao problem mesta prebivanja).

Hartmanova Mreža i Zračenje

Hartmanova mreža, često nazvana I. mreža, predstavlja pravougaonu mrežu dimenzija 2,0 x 2,5 metara. Nju su do sada mogli otkriti samo radiestezisti. Nažalost, fizički uzrok nastanka ove mreže još uvek nije potpuno razjašnjen, ali pretpostavlja se da je povezana sa pojavom elektromagnetskih talasa. Mreža se sastoji od traka širine oko 20 centimetara koje idu u pravcu sever-jug magnetskih meridijana i traka iste širine koje idu pravcem istok-zapad. Važno je napomenuti da magnetski sever nije isto što i geografski sever, što može uticati na orijentaciju mreže.

Trake Hartmanove mreže se naizmenično polariziraju pozitivno i negativno, i njihov položaj nije konstantan. Promene se javljaju tokom punog Meseca, promena magnetskog zemaljskog polja, potresa, promene godišnjih doba i vremenskih promena. Postoji primarni deo trake koji se sastoji od vertikalno polariziranih talasa i sekundarni deo koji je povezan sa nabojem primarnih delova.

Hartmanova Mreža: Zračenje i Zdravlje

Utjecaj Hartmanove Mreže na Zdravlje

Važno je napomenuti da Hartmanova mreža nije jedini faktor koji može uticati na zdravlje ljudi. Zdravstveni problemi mogu nastati iz kompleksnih interakcija različitih faktora, uključujući globalnu Hartmanovu mrežu i druge mreže, podzemne tokove vode, geološke karakteristike terena, i uticaje iz okoline kao što su dalekovodi, trafostanice, radari, i odašiljači.

Zaštita od Hartmanove Mreže

Ako želite zaštititi svoj dom ili prostor od potencijalno štetnog uticaja Hartmanove mreže i drugih negativnih zračenja, postoji rešenje. Preporučujemo QHRS BioPiramidu, koja je ispitana u Institutu IGEF u Nemačkoj i dobila sertifikat o neštetnosti i povoljnom delovanju na ljude. Ova piramida može pružiti kućnu ili prostornu zaštitu od štetnih energetskih uticaja.

U zaključku, Hartmanova mreža predstavlja intrigantan fenomen koji zahteva dalje istraživanje kako bismo potpuno razumeli njene efekte na ljudsko zdravlje. Iako nije jedini faktor koji utiče na naše zdravlje, važno je biti svestan njenog postojanja i razmotriti mere zaštite ako se nalazimo na mestima gde se ona prepliće sa drugim potencijalno štetnim energetskim uticajima.